Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
14.05.2021 | Olympiakomitea

Kuntavaalikysely: Kuntalaisilta ääni liikunnan edistämiselle

Kesäkuun kuntavaalit lähestyvät. Liikunnan edistäminen on tärkeä kuntien ja tulevien kuntapäättäjien tehtävä. Olympiakomitea selvitti kyselytutkimuksella kuntalaisten suhtautumista liikuntaan. Kyselyyn vastasi yli 1000 suomalaista helmi-maaliskuun aikana. Tulokset osoittavat, että kuntalaiset tukevat vahvasti panostuksia liikuntaan.

Kuntalaisille suunnatun kyselyn tarkoituksena oli kerätä kuntalaisten mielipiteitä kunnan roolista liikunnan edistämisessä, erilaisten liikuntamuotojen ja liikuntaharrastusten tukemisessa sekä liikuntapaikkojen kehittämisessä. Olympiakomitean kuntavaaliteemoista kyselyssä esillä olivat lasten ja nuorten liikkuminen ja harrastaminen, liikunnan palveluketjut sekä liikuntaolosuhteet, jotka kaikki koetaan kyselyn perusteella kunnissa merkityksellisiksi.

Kyselyn vastausten perusteella noin 70 prosenttia kuntalaisista haluaa, että kunnat investoivat liikunnan edistämiseen nykyistä enemmän ja kehittävät liikuntapaikkoja. Sama osuus vastaajista kannattaa myös kunnan resurssien lisäämistä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin sekä nykyistä tehokkaampaa liikuntaneuvonnan hyödyntämistä kunnissa sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Koronakriisin vaikutukset huolestuttavat

Kyselyn tulosten mukaan kuntalaisissa huolta aiheuttavat myös koronakriisin negatiiviset vaikutukset harrastamiseen. Yli 70 prosenttia kaikista vastaajista pitää tärkeänä huomion kiinnittämistä koronasta kärsineen harrastamisen tukemiseen pandemian jälkihoidossa.

Lapsiperheissä panostukset liikuntaan koetaan koko väestöön verrattuna vielä keskimääräistä tärkeämpinä. Myös koronan aiheuttamat haittavaikutukset tuntuvat lapsiperheiden keskuudessa voimakkaimmin. Noin 80 prosenttia perheistä kannattaa kuntien panostuksia liikunnan edistämiseen ja kriisistä kärsineiden harrastusten tukemisesta huolehtimiseen.

Liikunnan merkitys yhteiskunnassamme on nyt suurempi kuin ehkä koskaan, ja liikuntamyönteisiä kuntapäättäjiä kaivataan valtuustoihin. Tätä tukee kuntalaisten vahva kannatus liikuntainvestoinneille, minkä kyselyn tulokset osoittavat.

#liikuntaehdokas -kampanja hyvässä vauhdissa

Olympiakomitea yhdessä liikuntayhteisön kanssa käynnisti huhtikuun alussa #liikuntaehdokas -somekampanjan, jonka tarkoituksena on aktivoida ehdokkaita tuomaan esille näkemyksiään liikunnasta ja urheilusta sekä sen merkityksestä kuntalaisten hyvinvoinnille ja terveydelle.

Muutaman viikon aikana kampanja on innostanut mukaan jo paljon liikuntamyönteisiä kuntavaaliehdokkaita yli puoluerajojen. Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa julkaisemissaan postauksissa ehdokkaat ovat jakaneet omia liikkumiskokemuksiaan ja kertoneet, miten edistäisivät liikuntaa oman kuntansa valtuustossa. Myös järjestöissä kampanja on ilahduttavasti noteerattu, ja siitä on viestitty eteenpäin toimijoiden omissa kanavissa.

#liikuntaehdokas – vielä ehdit mukaan!

Jokaisella liikunnan ja urheilun tärkeiksi teemoiksi kokevalla ja liikuntaa edistämään pyrkivällä ehdokkaalla on vaalipäivään asti aikaa osallistua #liikuntaehdokas -somekampanjaan. Kuntalaiset toivovat selvästi panostuksia liikuntaan ja urheiluun, joten kampanjasta kannattaa myös vinkata eteenpäin kaikille liikuntamyönteisille ehdokkaille.

Osallistuminen kampanjaan on helppoa: Nappaa kuva itsestäsi liikunnan parissa (tai täytä kampanjan valmiita kuvia) ja julkaise kuvasi Twitterissä, Instagramissa ja/tai Facebookissa. Kerro julkaisussasi, miten itse edistäisit liikuntaa oman kuntasi valtuustossa. Lisää julkaisuun mukaan aihetunniste #liikuntaehdokas.

Tarkemmat ohjeet osallistumiseen, tietoa kampanjasta ja muita hyödyllisiä taustamateriaaleja löytyy täältä. 

Kyselyn tulokset löydät täältä (PDF, aukeaa uudessa ikkunassa).

Kyselyn toteuttanut Sponsor Insight on urheilussa, liikunnassa ja sponsoroinnissa hyödynnettäviin mittauksiin ja tutkimuksiin erikoistunut yritys. Kuntalaisten liikuntanäkemysten kartoittamiseksi käynnistettiin kyselytutkimus, johon vastasi helmi-maaliskuussa noin 1000 henkilöä. Haastattelut kerättiin Dynatan Internetpaneelin kautta. Kuukausittainen otos vastaa sukupuolen, iän sekä asuinalueen osalta Suomen täysi-ikäisen väestön väestörakennetta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on +/- 2 %.