Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
16.06.2021 | Huippu-urheilu | Tiedote

Urheiluyläkouluverkosto laajenee – toiminta alkaa Joensuussa syksyllä 2021

Joensuun urheiluakatemia, oppilaitokset ja urheiluseurat ovat kuluneen lukuvuoden aikana rakentaneet joensuulaista urheiluyläkoulumallia. Valmistelutyön tuloksena Joensuun lyseon peruskoulu aloittaa uutena urheiluyläkouluna syksyllä 2021. Joensuun Lyseon peruskoulu linkittyy urheiluyläkoulun myötä valtakunnalliseen urheiluyläkoulujen verkostoon, jota koordinoi Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelma.

– Yhteisen koordinoidun mallin avulla pystytään luomaan aito urheiluoppilaitospolku peruskoulusta toiselle asteelle. Urheiluyläkoulu tarjoaa mahdollisuuksia myös verkoston luomiseen koko Pohjois-Karjalassa. Lisäksi se on vetovoimatekijä myös Joensuun kaupungille, toteaa urheiluakatemian koordinaattori Tarmo Koivuranta.

Lyseon peruskoululla on pitkä historia liikuntaluokkien toiminnasta. Ensimmäiset liikuntaluokat ovat käynnistyneet koulussa jo 1990-luvun lopussa. Tulevan urheiluyläkoulun myötä urheileva oppilas saa enemmän mahdollisuuksia tavoitteelliseen harjoitteluun sekä valmiuksia urheilun ja koulunkäynnin yhdistämiseen. Tavoitteellisesti harjoitteleva joensuulainen nuori saa urheiluyläkoulutoiminnan myötä ohjausta ja tukea valintojensa tekemiseen sekä valmiudet hakea 2. asteen urheiluoppilaitokseen (Joensuun yhteiskoulun lukio, urheilulukio) ja myöhemmin myös korkea-asteen oppilaitoksiin.

– Koulumme tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja harjoitteluolosuhteet ovat lähellä, jolloin seurojen on helppo tarjota harjoituksia koulupäivän yhteydessä. Liikuntaluokat ovat meillä olleet haluttu vaihtoehto, hakijoita on aina ollut paljon myös muilta paikkakunnilta. Liikuntaluokat ovat luoneet positiivista suhtautumista ylipäätään koululiikuntaan, ja liikuntaa valitaankin valinnaisaineena todella paljon, toteaa rehtori Anna Renko.

Joensuussa on käytössä jatkossa oppilaaksi ottoon Olympiakomitean valtakunnallinen soveltuvuuskoe. Toiminnan koordinoinnista oppilaitoksessa vastaa koulun nimeämä vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on huolehtia urheiluoppilaiden hyvinvoinnista ja auttaa nuorta tavoitteellisen harjoittelun ja opintojen yhteensovittamisessa. Vastuuhenkilö toimii seurojen, huoltajien ja urheiluakatemian yhteyshenkilönä oppilaitoksessa sekä huolehtii vuosittain soveltuvuuskokeeseen ja oppilaaksi ottoon liittyvät asiat. Urheiluyläkoulumallin kehittämisestä vastaa Joensuun Urheiluakatemia yhdessä oppilaitosten ja urheiluseurojen kanssa.

– Urheiluyläkoulu on luonteva jatkumo liikuntaluokille ja tähän asti tehdylle työlle. Urheiluyläkoulun järjestäminen vaatii koulun sisällä toimijoiden kiinnostuksen. Meillä on mielenkiintoa ja halua ajatella asioita urheilun kautta, täydentää apulaisrehtori Seppo Myllyoja.

Lue lisää aiheesta