Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
15.11.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Lahjan Tyttöjen valmentajista peräti 101 on suorittanut Vastuullisen valmentajan verkkokurssin: ”Turvallisen toimintaympäristön tarjoaminen on velvollisuutemme”

Voimistelu- ja tanssiseura Lahjan Tytöissä Vastuullisen valmentajan verkkokurssin on suorittanut peräti 101 valmentajaa. Lahjan Tytöissä vastuullisuus on nostettu erityisesti viime vuosina yhdeksi seuran toiminnan perusperiaatteeksi. Kun koko seura tunnistaa vastuullisuuden merkityksen, on myös valmentajien sitouttaminen vastuullisuustoimiin sujunut jouhevasti.

Lahjan Tyttöjen valmennuspäällikkö Saara Kuusinen näkee vastuullisuuden seuran toiminnan perusedellytyksenä. Seura on toiminut aktiivisesti vastuullisuuden edistämiseksi tarjoamalla muun muassa erilaisia vastuullisuuteen liittyviä koulutuksia sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön että Voimisteluliiton tuella.

Kuusinen näkee tärkeäksi sen, että vastuullisuustoimien edistämiseen osallistetaan koko seuraa – ei vain seuran johtoa.

– Vastuullisuuden huomioiminen ei saa jäädä vain seuran johdon ja hallituksen asiaksi. Myös seuran arjessa toimivia valmentajia ja muita tahoja tulee osallistaa vastuullisuustoimiin. Kun koko seura on aktiivisesti mukana toiminnan edistämisessä, saadaan asioita vietyä konkreettisesti eteenpäin.

Seuran kampanja kannusti valmentajia osallistumaan kurssille

Kun Vastuullisen valmentajan verkkokurssi lanseerattiin, otettiin Lahjan Tytöissä tavoitteeksi, että seuran jokainen valmentaja suorittaa kurssin. Tavoitteen saavuttamiseksi seura käynnisti kuukauden mittaisen kampanjan, jossa seuran valmentajia kannustettiin osallistumaan kurssille.

– Jaoimme alkuun Voimisteluliiton Laadukas lasten ohjaus -instagramissa julkaisun, jossa kerroimme kampanjastamme. Samalla informoimme valmentajiamme ja taustoitimme heille, miksi kurssi on tärkeä suorittaa. Vastaanotto oli alkumetreiltä lähtien todella positiivinen, Kuusinen kertoo.

Seuran ikäkausien vastuuvalmentajat vastasivat prosessin seurannasta valmentajia kannustaen ja motivoiden.

Myös ”pieniä porkkanoita” tarjottiin. Kurssin suorittaneiden kesken arvottiin lippu Suomessa järjestettäviin MM-kilpailuihin. Tämän ohella arvottiin viisi pienempää tuotepalkintoa.

Vastuullisen valmentajan verkkokurssi tukenut seuran valmentajien yhteisiä toimintatapoja

Seuran tuki ja kannustimet tuottivat tulosta. 101 valmentajan kurssisuoritus on loistava saavutus – tämä tunnistetaan myös Lahjan Tytöissä. Kuusinen uskoo, että seuran aiemmat vastuullisuuden edistämistoimet ovat osaltaan heijastuneet valmentajien motivaatioon suorittaa kurssi.

– Turvallisen toimintaympäristön merkitys on tunnistettu toimintamme kulmakiveksi jo pitkään. Kun aiheen merkitys ymmärretään, on valmentajia helpompi motivoida kehittämään osaamistaan.

Vaikka aivan kaikki valmentajat eivät ehtineetkään suorittamaan kurssia loppuun määräaikaan mennessä, on Kuusinen kurssisuoritusten määrään todella tyytyväinen.

– Vain muutama valmentaja ei ehtinyt suorittaa kurssia kampanjamme aikaikkunassa. Osanottoprosentti ja kurssisuoritusten määrä on kuitenkin huikea ja hyvä osoitus siitä, että kampanjamme oli onnistunut. Uskon, että kurssisuorituksia on vielä tuloillaan lisää.

Kuusisen mukaan verkkokurssin merkittävin anti on ollut yhteisten toimintamallien ja kielen vahvistuminen. Kurssin myötä seuran valmentajilla on yhtenäinen käsitys siitä, mitä hyvä ja vastuullinen valmentaminen on.

– On hyvä muistaa, ettei valmentaminen ole koskaan pelkkää urheiluvalmentamista. Valmentajat kasvattavat ja ohjaavat lapsia, joten on äärimmäisen tärkeää, että valmentajat osaavat puhua heille oikealla tavalla ja huomioida heidän tarpeitaan. Erityisesti tältä osin Vastuullisen valmentajan verkkokurssi on luonut yhteistä ymmärrystä valmentajiemme keskuuteen – oli kyseessä sitten nuorempi tai kokeneempi valmentaja.

”Tärkeintä on aloittaa jostakin”

Lahjan Tytöissä turvallisen toimintaympäristön merkitystä on korostettu yksinkertaisesta tarpeesta; seura haluaa tarjota laadukasta ja vastuullista toimintaa seuran kaikille jäsenille.

Kuusinen uskoo vastuullisuuden tuovan merkitystä seuratyöhön.

– Kun toimimme näiden arvojen mukaan, seurassa tehtävä työ ei ole enää pelkästään vain voimistelua tai urheilua. Toiminnalla on syvempi tarkoitus. Vastuullisuustyö on ikään kuin arjessa tapahtuvaa maailman muuttamista paremmaksi omalla tontillamme. Tämä on itseäni motivoiva ajatus seuratyöhön.

Kuusinen myös muistuttaa vastuullisuuden olevan aihealue, jonka saralla ei voi koskaan olla täysin valmis. Tämä on hyvä oivaltaa alusta lähtien.

Kuusisen mielestä Vastuullisen valmentajan verkkokurssi toimii hyvänä starttina kohti vastuullisempaa toimintaympäristöä – tärkeintä on aloittaa jostakin.

– Mielestäni turvallisen toimintaympäristön tarjoaminen on velvollisuutemme. Se on menestystekijä ja aihealue, jossa voi kehittyä jatkuvasti paremmaksi. On tärkeää, että seurat tarttuvat toimeen ja ovat ylipäätään halukkaita kehittymään tällä saralla. Tärkeintä on, että ylipäätään aloitamme prosessin – se on koko urheiluyhteisön etu.

 

Lue lisää Vastuullisen valmentajan verkkokurssista tästä.

Tule mukaan vastuullista ja menestyvää seuravalmennusta webinaariin! Tilaisuuteen voit osallistua joko torstaina 25.11. klo 10–11 tai maanantaina 29.11. klo 17.30–18.30.

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Kuva: Jan Sundman

Lue lisää aiheesta