Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
20.09.2022 | Olympiakomitea | Uutinen

Målen gällande motion och idrott publicerade inför riksdagsvalet

Finlands Olympiska kommitté har publicerat målen gällande idrott och motion inför riksdagsvalet. Idrotts- och motionsvärlden utmanar partierna och kandidaterna att göra rörelse samt motion och idrott till ett nyckeltema i följande regeringsprogram.

– I nästa regeringsprogram behövs det starka visioner för rörelse, idrott och motion. Nu är det dags att satsa på motion och idrott och därmed skapa livskraft i hela landet. Finland har inte råd med att glömma idrott och motion, eftersom satsningar på motion och idrott genererar mångfaldiga fördelar i hela samhället, säger Jan Vapaavuori, ordförande för Olympiska kommittén.

De positiva effekter som motion och idrott har i samhället är i miljardklass, så det finns starka grunder för ännu ambitiösare motions- och idrottspolitiska beslut.

– Finland kommer att ha stor nytta av att motion och idrott får en starkare ställning i samhället. I de följande regeringsförhandlingarna är det viktigt att komma ihåg att satsningar på motion och idrott är bland det bästa man kan göra för framtiden. Därför får motion och idrott inte åsidosättas i valdiskussionerna, betonar Vapaavuori.

I beredningen av de mål inför valet som publicerats på Olympiastadion deltog under våren och sommaren bland annat medlemsorganisationer i Olympiska kommittén, aktörer i nätverket Liikkujan polku (stigen för rörelsen), medlemmar i delegationen för idrottare, idrottsakademier och regionorganisationer inom motion.

Målen gällande motion och idrott i riksdagsvalet:

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MOTION OCH IDROTT | Vi stärker finansieringen och strukturer
Vi stärker motionens och idrottens finansiering för att möjliggöra ett långsiktigt främjande av motion. Vi gör statsfinansieringen av motion mångsidigare.

MOTION I VARDAGEN | Vi utvecklar helheten I rörelse och förutsättningarna för vardagsmotion
Vi fortsätter utveckla och stärka motionsprogrammen för livet: utvecklar helheten I rörelse och förutsättningarna för vardagsmotion Vi förstärker handlingarnas omfattning i livets övergångsfaser. Vi försäkrar goda förutsättningar för vardagsmotion, så som gång, cykling och uteliv.

EN MENINGSFULL MOTIONSHOBBY FÖR VARJE BARN | Vi utvecklar Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
Vi ökar på rörelse under skoldagen och i dess omedelbara anslutning. Vi försäkrar att barn och unga har möjlighet att utöva motion på sin egen nivå. Vi bygger upp stigar som möjliggör en övergång från att pröva till långvarigare motionshobbyer, föreningsverksamhet och högre idrottsskolor.

SAMHÖRIGHET I FÖRENINGARNA | Vi stöder samhällsaktiviteten inom motion
Vi förstärker förutsättningarna för att samhällsaktiviteten inom motion ska återhämta sig från coronapandemin och därmed hjälper vi människor att återvända till sina hobbyer. Vi ökar på långsiktigheten genom att bevara understöden för samhällsaktivitet inom motion och idrott åtminstone på samma nivå som förut, samt genom att övergå till understödsbeslut för flera år.

FRAMGÅNG OCH UPPLEVELSER | Vi främjar toppidrotten
Vi främjar professionalismen och verksamhetsförutsättningarna inom toppidrotten genom att stöda idrottare, tränare och idrottsakademier, utveckla kunnandet hos idrottare och tränare samt förbättra idrottarnas socioekonomiska ställning. Vi förstärker ställningen av idrottsskolorna, idrottsinstituten på andra graden och idrottsvänliga högskolorna.

Läs mera i publikationen:

Målen gällande idrott och motion i riksdagsvalet (PDF)

Mera information:

verkställande direktör Taina Susiluoto, taina.susiluoto@olympiakomitea.fi
chef för samhällsrelationer Toni Ahva, toni.ahva@olympiakomitea.fi