Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Valmennusosaaminen

Tehtävä

Valmennusosaamisen kehittäjien valtakunnallinen verkosto

Kenelle

Lajiliittojen, urheiluakatemioiden, valmennuskeskusten, urheiluopistojen, ammattikorkeakoulujen, yliopiston, liikunnan aluejärjestöjen, Olympiakomitean, KIHUn ja Valon valmennusosaamisen kehittämisestä vastaaville toimijoille

Tavoite

valmennusosaamisen kehittäminen
yhteistyö valmennusosaamisen kehittämisessä
tiedon ja osaamisen jakaminen

Verkostovastaava

Kirsi Hämäläinen, p. 050-352 2638, kirsi.hamalainen@noc.fi

Tutustu verkostoihin

Valmentajakouluttajien Facebook ryhmä

Valmennusosaamisen kehittäjät Facebook ryhmä

Valmentajan ammattitutkintojen järjestäjät Facebook ryhmä

Twitter ja Instagram #valmennusosaaminen

Valmennusosaamisen kehittäminen on laaja kokonaisuus, jonka yksi osa on valmentajakoulutus

Keskeisiä valintoja ovat:

Urheilija keskiössä: Tavoitteena on suomalainen valmennuskulttuuri, jossa urheilija on keskiössä ja toiminta on innostavaa ja jatkuvasti kehittyvää. Tämä tarkoittaa osallistavaa valmennuskulttuuria, jossa urheilija on aktiivinen toimija ja kasvaa vastuuseen omasta urheilustaan. Se tarkoittaa myös yksilöllisiä ratkaisuja urheilijan valmennuksessa. Tavoitteena on, että urheilijan polun eri vaiheissa tehdään oikeita asioita lasten liikunnan, valintavaiheen sekä huippuvaiheen laatutekijöiden mukaan. Valmennusosaamisen kehittämisessä tämä tarkoittaa erilaisten osaamistarpeiden tunnistamista ja niihin tarpeisiin vastaamista

Jatkuva kehittyminen: Tavoitteena on luoda valmennuskulttuuri, jossa arkioppiminen on tehokasta ja toimivaa. Se tarkoittaa toimintatapoja, joissa koulutuksia viedään valmentajan arkeen ja käytetään työtapoja, joissa valmentajan itsensä kehittämisen taidot paranevat monipuolisesti. Työtavoissa on tärkeää myös osallistaa valmentajan kollegoita ja muita seuratoimijoita, jolloin yhteistyön tavat kehittyvät. Osaamisen jakaminen tarkoittaa myös sitä, että valmentajilla on mahdollisimman avoin pääsy erilaisiin valmennusmateriaaleihin.

Verkostojen kehittäminen: Valmennusosaamista kehitetään verkostoissa, jossa kehitetään toimintatapoja ja linjataan valintoja sekä jaetaan osaamista. Koulutuksissa, seminaareissa ja valmentajatapaamisissa valitaan sellaisia toimintatapoja, jotka auttavat valmentajia kehittämään omia verkostojaan.

Suomessa on n. 80 000 valmentajaa