Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä

Liikkujan polku: eduskuntavaalit 2019

Suomeen tarvitaan kokoava ja kattava liikkeen lisäämisen ohjelma.

Vähäisen liikkeen haitat ovat valtava yhteiskunnallinen ongelma. Vain viidesosa suomalaisista liikkuu terveyden kannalta riittävästi.

Liian vähäisen liikunnan kustannukset yhteiskunnalle ovat 3,2-7,5 miljardia vuodessa. Haittoja aiheutuu terveyden lisäksi esimerkiksi tuottavuuteen. Haitoilla on paine kasvaa, sillä väestömme ikääntyy nopeimmin Euroopassa ja myös lapset liikkuvat
liian vähän.

Jos Suomi saadaan liikkeelle, edut eivät rajaudu pelkästään kustannussäästöihin. Liikunta vaikuttaa myönteisesti esimerkiksi yhteisöllisyyteen, oppimiseen ja työkykyyn.

Liikkuva Suomi

Verkoston esitys haittojen hillitsemiseksi on kattava liikkeen lisäämisen ohjelma, Liikkuva Suomi. Liikkuva Suomi -ohjelman tarkoituksena on pysäyttää liikkumattomuuteen liittyvien haittojen lisääntyminen lyhyellä aikavälillä ja puolittaa haittakustannukset pitkällä aikavälillä

Liikkuva Suomi purkaa yli 3 mrd. euron kustannuksia. Se kaventaa terveyseroja, vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Liikkuva Suomi -ohjelmaa lähellä oleva kokonaisuus on käytössä esimerkiksi Saksassa, nimellä In Form

Miten nämä ajatukset toteutetaan käytännössä? Helppoa keinoa ei ole, sillä vähäisen liikunnan syyt ovat monimuotoisia ja -syisiä. Alla olevassa muistiossa on käyty läpi seikkaperäisesti eri liikkeen lisäämisen keinojen perusteita ja edellytyksiä.

Muistio on Olympiakomitean graafisella pohjalla. Verkoston jäsenet voivat hyödyntää sisältöjä vapaasti ja muokata niitä muulle pohjalle. Voit ladata esityksen koneellesi esityksen oikeassa alakulmassa olevasta pienestä valikkokuvakkeesta.

 

Tutustu myös muihin liikuntayhteisön tavoitteisiin:

Liikuntayhteisö on monipuolinen ja moniääninen. Tässä vaalitavoitteita muilta liikuntayhteisön toimijoilta: