Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.10.2019 | Olympiakomitea

Budjetissa liikuntamyönteisiä piirteitä – kansalaistoiminnan leikkaus tulee kumota

Hallituksen esitys valtion vuoden 2020 budjetiksi sisältää myönteisiä avauksia koskien liikunnan ja urheilun rahoitusta, kun liikuntamäärärahoja ehdotetaan korotettaviksi 4 miljoonalla eurolla. Kielteistä on noin 2,4 miljoonan euron esitetty leikkaus kansalaistoiminnan määrärahoista, Olympiakomitea toteaa lausunnossaan eduskunnan sivistysvaliokunnalle.

Kokonaisuudessaan liikuntamäärärahat kasvavat noin 4 miljoonalla eurolla. Liikuntabudjettiin lisätään yleiskatteellisia – siis ei rahapelivoittovaroin katettuja – määrärahoja nettomääräisesti noin 8 miljoonaa. Samalla rahapelivoittovarat liikunnalle ja urheilulle kuitenkin vähenevät noin 4 miljoonaa euroa. Euromääräisesti suurimman leikkauksen, noin 2,4 miljoonaa euroa, hallitus kohdistaa liikunnan kansalaistoiminnan rahoitukseen.

”Rahoitustoimet ovat osin ristiriitaisia liikunnan ja urheilun rahoitustarpeiden ja parlamentaarisesti sovittujen linjausten kanssa”, Olympiakomitean lausunnossa todetaan.

Valtioneuvosto budjettiesitys vastaa liikuntapoliittisessa selonteossa määriteltyihin tavoitteisiin koko kansan liikkeen lisäämisestä, kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden lisäämisestä ja huippu-urheilumenestyksen vahvistamisesta vain osin.

”Koko väestön fyysisen aktiivisuuden osalta suunta on oikea uusien, yleiskatteellisten määrärahojen myötä. Määrät ovat kuitenkin erittäin pieniä haasteisiin nähden. Kansalaistoiminnan osalta suunta on edellä mainittujen tavoitteiden vastainen 2,4 miljoonan euron leikkauksen myötä. Huippu-urheilumenestyksen osalta liikutaan oikeaan suuntaan, kun tehostamistukiin sekä urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten rahoitukseen tehdään lisäyksiä.”

Olympiakomitea oli kuultavana tiistaina 22.10. sivistysvaliokunnassa ja jätti valiokunnalle lausuntonsa budjetista ja julkisen talouden suunnitelmasta.

Tutustu Olympiakomitea ja Paralympiakomitean lausuntoihin:

Kaikki Olympiakomitean lausunnot löytyvät lausunnot ja selvitykset -sivultamme.

 

Lisätiedot: 

Toimitusjohtaja Mikko Salonen, p. 040 541 0295

Kv- ja yhteiskuntauhdetiimin päällikkö Ilmari Nalbantoglu, p. 050 574 1112

Lue lisää aiheesta