Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
23.11.2019 | Olympiakomitea | Tiedote

Suomen Olympiakomitean syyskokoustiedote 23.11.2019: Urheiluyhteisö vaatii toimia liikunnan ja urheilun rahoituksen turvaamiseen

Olympiakomitean syyskokous hyväksyi Olympiakomitean päivitetyn strategian 2024 ja vahvisti järjestön vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmanOlympiakomitean talousarvio vuodelle 2020 on 10,615 miljoonaa euroa. Tästä valtionavun osuus on 6,77 miljoonaa (66%) ja omarahoitus 3,55 miljoonaa (34%).  Budjetin alijäämäisyys johtuu Tokion Olympialaisten kustannuksista, jotka kompensoidaan edellisten vuosien ylijäämällä pitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisesti. 

Muita päätösasioita olivat oikeusturvalautakunnan jäsenten valinta toimikaudelle 2020-2023, uusien jäsenten hyväksyminen, muutokset jäsenmaksuissa sekä sääntömuutos liittyen kurinpitovaltaan dopingrikkomuksissaKokouksen puheenjohtajana toimi Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi. 

Liikunnan rahoitus turvattava 

Olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio esitti avauspuheessaan huolensa julkisen rahoituksen mahdollisesta vähenemisestä, mikäli rahapelitoiminnan tuotot laskevatNäkymä vuodelle 2021 on, että tuloutus laskee Ritakallio esitti, että liikuntaa ja urheilua voitaisiin edistää nykyistä enemmän yleiskatteellisista budjettivaroista ja useammilta hallinnonaloilta. Tämän suunnitelman tulisi ulottua vaalikausien yli ja käytännön toimiin pitäisi ryhtyä jo tällä vaalikaudella. 

 Rinteen hallituksen tulisi myös pitää kiinni hallitusohjelmaan kirjatusta kompensointikirjauksesta, jonka mukaan edunsaajien rahoitus turvataan Veikkauksen tuoton mahdollisesti laskiessa, Ritakallio muistuttaa.

Lisäksi Ritakallio korosti, että liikunnassa ja urheilussa tullaan tarvitsemaan entistä enemmän yhteistyötä, uusia toimintatapoja ja synergian hyödyntämistä. Tämä on yksi syy kehittää koko liikunta- ja urheiluyhteisön yhteisiä digitaalisia palveluita. 

Tarkistettu strategia yltää vuoteen 2024 

Olympiakomitean hallitus päätti alkuvuodesta tarkistaa strategian vuoden 2019 aikana. Työtä on tehty alusta asti tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tarkistettu strategia luo perustan Olympiakomitean omalle toiminnalle sekä antaa suuntaviivat liikunta- ja urheiluyhteisön eri toimijoiden omalle ja yhteiselle tekemiselle. Syyskokous hyväksyi päivitetyn strategian, jonka uuden vision mukaan Suomi haluaa olla ”kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu enemmän”.

Uuden strategian päävalinnat ovat seurojen jäsenmäärän kasvattaminen ja huippu-urheilun menestysMyös digitalisaatio nousee strategiassa vahvasti esiin merkittävänä mahdollistajana tavoitteisiin pääsemiseksi. Laajassa liikuntakulttuurissa halutaan kannustaa yhä useampaa liikkumaan enemmän. Strategian mukaan toiminnan on oltava vastuullista ja osaamista on vahvistettava 

E-urheilu ja Suomen Hippos Olympiakomitean varsinaisiksi jäseniksi 

Syyskokous hyväksyi Olympiakomitean hallituksen esityksestä varsinaisiksi jäseniksi Suomen Hippos ry:n ja Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) sekä kumppanuusjäseneksi Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n.  Syyskokous päätti lisäksi, että Liikkukaa – Sports for all ry erotetaan jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi. 

Syyskokous päätti, että varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2020 on 700 euroa ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksu 350 euroa. KOK:n jäseniltä ja urheilijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Liittymismaksua ei peritä

Syyskokous hyväksyi myös Urheilun oikeusturvalautakunnan uuden kokoonpanon kaudelle 2020-2023 sekä sääntömuutoksen liittyen kurinpitovaltaan dopingrikkomuksissa. Oikeusturvalautakunnan puheenjohtajistoon nimitettiin puheenjohtajaksi Timo Ojala, varapuheenjohtajaksi Pia Ek ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ilkka lahtinen. Muita jäseniä ovat Antti Aine, Hanneli Alho-Ignatius, Tom Hedkrok, Elias Kajander, Johanna Karvinen, Mikko Kohtala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Tuomas Ojanen, Mika Palmgren, Timo Pennanen, Tapio Rantala, Kristiina Rintala, Karin Rosenlew, Hilkka Salmenkylä, Kimmo Suominen, Pekka Timonen, Juha Viertola, Jukka Virtanen ja Mika Väyrynen. 

Vuoden 2021 alusta dopingasioiden kurinpito keskitetään lajiliitoista Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kurinpitoelimelle.  Muutoksen jälkeen dopingasioiden kurinpito Suomessa vastaa perustettavan Maailman antidopingsäännöstön vaatimuksia. 

Lisätietoja:Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, puhelin 040 5410 295 

 

Liitteet: