Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
13.09.2021 | Olympiakomitea | Artikkeli

Sote ja liikunta – missä mennään?

Otsikon ajankohtaisen kysymyksen äärelle kokoontui yli 50 aiheesta kiinnostunutta henkilöä Liikkujan polku -verkoston vaikuttamisen teemaryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa 2.9.2021. Osallistujia askarruttivat ennakkoon mm. seuraavanlaiset kysymykset

  • Mitkä ovat liikuntatoimijoiden tärkeimmät kanavat vaikuttaa siihen, että ennaltaehkäisevän työn painopiste otetaan muutostyössä tosissaan ja missä vaiheessa tämä työ pitäisi käynnistää?
  • Millä tasolla pitäisi vaikuttaa? Minkälainen rooli vaikuttamisessa voisi olla valtakunnallisilla, alueellisilla ja paikallisilla järjestöillä?
  • Minkälaista poikkihallinnollista yhteistyötä ja työnjakoa kunnissa parhaillaan tehdään sote-uudistukseen liittyen?

Vastauksia kysymyksiin ja arvokkaita näkökulmia antoivat kaksi asiantuntijaa, THL:n johtava asiantuntija, tiimipäällikkö Timo Ståhl sekä Kuntaliiton erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker. Linkit asiantuntija-alustusten materiaaleihin löytyvät artikkelin lopusta.

Ennaltaehkäisevän työn merkitys esille 

Timo Ståhl on ollut pitkään mukana sote-uudistuksen valmistelussa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Omassa puheenvuorossaan hän painotti hyvinvointialueen roolin löytymistä alueen koko väestön – ei siis vain sote-asiakkaiden – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Jotta ennaltaehkäisevän työn vahvistumisen tavoite toteutuu käytän­nös­sä, täytyy asian merkitystä eri asiayhteyksissä nostaa esille.

– Hyvinvointialueella kootaan parhaillaan valmisteluorganisaatioita. Näihin tarvitaan mukaan ennaltaehkäisevän työn puolesta puhuja, jotka pitävät asiaa esillä.

Tärkeä vaikuttamisen paikka on tammikuun aluevaalit. Valittavat valtuutetut lähtevät luomaan uudessa rakenteessa strategisia asiakirjoja, ja näihin on saatava ennalta ehkäisevä työ mukaan.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee saada vahvaksi osaamiseksi hyvinvointialueen rakenteisiin. Tarvitaan osaamiskeskittymä, joka kantaa huolta tästä kokonaisuudesta yhteistyössä kuntien kanssa, Ståhl summasi liikunnan keskeistä tarttumapintaa tulevissa aluevaaleissa.

Järjestöt mukaan valmistelutyöhön 

Jo lainkin perusteella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä paitsi alueen kuntien kanssa myös hyvinvointialueen alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa sekä edistettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia. Keskustelua käytiinkin mm. siitä, että järjestöpuolen olisi hyvä olla mukana mm. Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeissa 2020–2022 ja erilaisissa valmistelevissa työryhmissä.

– Tämä on pitkälti alueellista ja paikallista työtä, johon valtakunnalliset järjestöt voivat antaa tukea asiantuntemuksellaan. Liikuntajärjestöjen kannattaa tehdä alue- ja paikallistasolla yhteistyötä kansanterveysjärjestöjen kanssa, kannusti Mari Ahonen-Walker paikalla olleita järjestötoimijoita.

Ahonen-Walker näki parikin skenaariota siitä, miten liikunnan asema voi kehittyä tulevaisuuden kunnissa. Jatkossa kuntaan jäävät palvelut, joissa kunnilla on aika paljonkin liikkumavaraa ja päätöksentekomahdollisuuksia. Liikunnan merkitys voi vahvistua kuntiin jäävässä kokonaisuudessa. Toisaalta tulevaisuuden kuntien talouden luvut ovat liikunnankin kannalta karua luettavaa. Todennäköisin tulevaisuuskuva löytynee näiden välistä. Kehityssuunnasta riippumatta kasvava korjausvelka on yksi suurimmista tulevaisuudenkin haasteista.

– Yhden toimialan voimakas korostaminen ei ehkä ole kovin tehokas tapa, vaan kunnassa tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja poikkihallinnollisia ratkaisuja. Sitä kautta voidaan vahvistaa myös liikunnan vaikuttavuutta.

Tilaisuus vahvisti uskoa siihen, että nyt on aika toimia! Seuraava konkreettinen verkoston yhteinen ponnistus onkin aluevaaleissa vaikuttaminen. Teemoja työstetään jo aiemmin tehdyn työn pohjalta kuluvan syksyn aikana. Eräs osallistujista totesikin osuvasti chattiin laittamassa kommentissaan:

”Eikä olla liikkeellä liian myöhään. Toimeenpano on vasta alkanut, kun lainsäädäntö hyväksyttiin kesällä. Lisäksi tässä ei ole tarkoitus tehdä valmiiksi maailmaa, vaan saada uudet rakenteet palveluille ja palveluja kehitetään toki vielä 2022 ja 2023 jälkeenkin.”

 

Tilaisuuden asiantuntija-alustusten materiaalit: 

Lue lisää aiheesta