Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urasiirtymä

Urheilu-uran tulee tukea hallittua urasiirtymää.

Urasiirtymä tarkoittaa vaihetta, jossa urheilija lopettaa tavoitteellisen huippu-urheilun ja siirtyy seuraavaan uravaiheeseen. Urheilu-ura on ollut investointi oman osaamisen kehittämiseen. Urheilusta opitut taidot ovat hyödynnettävissä tulevissa opinnoissa ja työelämässä.

Huippu-urheilujärjestelmän vastuu urheilijoista

Kilpa- ja huippu-urheilijoiden urasuunnitteluun ja kouluttautumiseen urheilu-uran aikana on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota. Huippu-urheilujärjestelmä haluaa kantaa vastuuta urheilijasta kokonaisvaltaisesti ja edistää urheilijoiden kouluttautumista ja työllistymistä urheilu-uran aikana ja sen jälkeen.

Suomessa huippu-urheilijoiden kouluttautumisen ja urasuunnittelun valtakunnallisesta koordinaatiosta ja kehittämistyöstä vastaa Suomen Olympiakomitea yhteistyössä urheiluakatemioiden, muiden urheilujärjestöjen, oppilaitosten, opetusministeriön ja Opetushallituksen sekä urheilijoiden ja valmentajien kanssa.

Olympiakomitean ja Adeccon yhteistyö

Urheilijoiden sekä myös valmentajien työllistymistä ja urasuunnittelua tuetaan Olympiakomitean ja Adecco Finland Oy:n yhteisen Huippu-urheilijoiden Uraohjelman (Athlete Career Program, ACP) kautta. Ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Adeccon palveluksessa työskentelevä projektipäällikkö yhteistyössä Olympiakomitean opintokoordinaattorin kanssa.

Ohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti huippu-urheiluyksikön tukiurheilijat ja valmentajat. Ohjelma sisältää henkilökohtaista työnhakuohjausta, ominaisuuksien kartoitusta ja uravalmennusta sekä ns. uraseminaareja, joissa käsitellään urheilijan työnhakuun, työllistymiseen ja urasuunnitteluun liittyviä aiheita ja annetaan käytännön työkaluja ja toimintamalleja.

Lisätietoa:

Juha Dahlström
Kaksoisura-asiantuntija
Huippu-urheilukoordinaattori, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia URHEA
p. 0400 910 972
juha.dahlstrom@urhea.fi

Jukka Tirri
Opiskelijahuippu-urheilun asiantuntija
p. 044 7800213
jukka.tirri@olympiakomitea.fi

Katja Saarinen
Kaksoisura-asiantuntija
Kehittämispäällikkö, Paralympiakomitea
p. 050 379 0959
katja.saarinen@paralympia.fi