Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
06.07.2018 | Olympiakomitea

Huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu rakentuu ihmisten arvostuksista ja tutkimustiedosta  

Suomen Olympiakomitea otti viime vuoden lopulla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valtion liikuntaneuvoston pyynnöstä tehtäväkseen rakentaa huippu-urheilun yhteiskunnallinen perustelu 2020-luvun Suomeen. Mikä on huippu-urheilun merkitys Suomelle? Mikä siinä on arvokasta, mikä arveluttavaa? Miksi huippu-urheilua pitää tukea? 

Olympiakomitea halusi synnyttää perustelun, joka kumpuaa sekä huippu-urheilua lähellä toimivien että etäämmältä katsovien ihmisten ajatuksista. Kuluneen kevään aikana valmisteluun osallistui yli 500 ihmistä 21 eri viiteryhmässä urheilijoista valmentajiin, yritysjohtajista kansanedustajiin ja toimittajista nuoriin vaikuttajiin.

Ryhmien keskusteluja ja tutkimusaineistoa hyödyntäen työstettiin tiivis kiteytys huippu-urheilun merkityksestä 2020-luvun Suomelle, jonka Olympiakomitean kevätkokous hyväksyi 19.6.2018.

Valmis perustelu löytyy tästä

Perustelu antaa ajattelun aineksia huippu-urheilun merkityksestä 2020-luvun Suomessa. Se sisältää viisi keskeistä nostoa, jotka perustuvat viiteryhmien keskusteluihin ja tukeutuvat laajaan tutkimusaineistoon.

– Tarinallisen sanoituksen lisäksi halusimme sisällyttää perusteluun keskeiset havainnot Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) kokoamasta tutkimusyhteenvedosta. Näin ollen aineisto käsittää myös tiivistyksen huippu-urheilun yhteiskunnallisesta perustelusta tutkimuksen valossa, toimitusjohtaja Mikko Salonen sanoo.

 

Perusteluaineistot kokonaisuudessaan löytyvät teemasivulta, jonne tulee jatkossa aiheeseen liittyvää materiaalia.

– Keskustelu huippu-urheilun merkityksestä on avattu. Olympiakomiteassa työ jatkuu eri sidosryhmien kanssa muun muassa liikuntapoliittisen selonteon valmistelun yhteydessä. Kokonaisuus täydentyy syksyllä myös Kihun tutkimuskatsauksella aiheeseen, Salonen jatkaa.

 

Aiempaa uutisointia aiheesta: