Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
26.10.2018 | Seuratoiminta | Uutinen

Asiantuntijatöiden sarja täydentyi aikuisliikunnan julkaisulla 

Olympiakomitea on julkaissut aikuisliikunnan asiantuntijatyön ”Liikunta- ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena”. Aiemmin urheilijan polun laatu- ja menestystekijöitä on kuvattu kolmessa työssä kattaen lapsuusvaiheen, valintavaiheen sekä huippuvaiheen. Nyt julkaistu työ täydentää elinkaaren myös aikuisliikunnan osalta. Työ on merkittävä, sillä se kokoaa aikuisten liikuntaa koskevaa tutkittua tietoa ja soveltaa sitä ensimmäistä kertaa urheiluseuratoimintaan. 

Työn taustalla on vahva asiantuntijoiden ohjausryhmä: Kaisu Mononen (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus), Sami Kokko (Jyväskylän yliopisto), Jyrki Saarela (Keski-Suomen Liikunta ry) sekä Matleena Livson ja Ulla Nykänen (Suomen Olympiakomitea). Tiedon koostajana, työn kirjoittajana ja yhtenä ohjausryhmän jäsenenä toimi liikuntatieteiden tohtori Kati Kauravaara.  

– Kirjoitustyössä oli koko ajan taustalla käytännöllinen näkökulma eli mikä hyödyttäisi parhaiten seuratoimintaa. Aikuisliikunta on Tähtiseura-ohjelman myötä saanut oman sertifikaatin. Tehty työ tarjoaa työkaluja niin seurakehittäjille kuin seuroillekin, Kauravaara toteaa. 

Asiantuntijatyössä nostetaan laaja-alaisesti esille monenlaisia liikkujan hyvinvointia tukevia teemoja. Yksi tärkeä osuus on liikkujan sisäinen motivaatio ja sitoutuminen. Näihin vaikuttavia tekijöitä ovat autonomisuus ”päätän itse”, pätevyys ja kyvykkyys ”minä osaan” ja yhteenkuuluvuus ”minusta pidetään”.  

– Nämä ovat ihan ihmisen psykologisia perustarpeita lapsista aikuisiin, Kauravaara muistuttaa.

Julkaisussa määritellään aikuisliikunnan laatutekijät urheiluseuratoiminnassa. Tärkeimmiksi nousivat: liikkuja keskiössä, monipuolisuus ja yhteisöllisyys. 

– Koen todella tärkeäksi yksilöiden huomioimisen. Vaikka osallistujat voisi jollain ominaisuudella luokitella ryhmiin, niin silti ne ovat täynnä erilaisia yksilöitä. Tämä näkökulma on myös yhdenvertaisuuden ja suvaitsevaisuuden kannalta keskeinen, Kauravaara muistuttaa. 

Seuratoiminta on perinteisesti suunnattu lapsille ja nuorille, mutta sillä on isot mahdollisuudet myös aikuisväestön liikuttajana.  

– Toivon, että työ herättelee urheiluseuroja kiinnostumaan aikaisempaa enemmän myös aikuisliikunnasta ja mahdollisimman leveällä kirjolla. Aikuisliikunta tässä työssä käsittelee kaikkea toimintaa 18-vuotiaista ysikymppisiin ja ihan aloittelijoista aktiivikuntoilijoihin. Toiminta voi olla seuroissa parhaimmillaan todella laajaa, Kauravaara toteaa. 

Kirjoittaja ja työn taustalla vaikuttanut ohjausryhmä toivovat, että aikuisliikunnan mahdollisuudet nähtäisiin ja tunnistettaisiin paremmin.  

– Toivottavasti jatkossa seurat haluavat yhä aktiivisemmin kehittää aikuisten toimintaa. Siihen on hyvä väline nyt Tähtiseura-tunnuksen kautta, Kauravaara toteaa.  

– Olympiakomitea haluaa tukea lajiliittoja myös aikuisliikunnassa. Kun lajiliitoissa satsataan aikuisliikuntaan, niin tätä kautta tukea saavat myös seurat. Toivottavasti tämä työ antaa lisää tietoa ja työkaluja, summaa työn kokonaisuudesta vastannut Ulla Nykänen. 

Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena 

 

Lue lisää aiheesta