Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
14.09.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Tähtiseura-ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia mahdollisuuksia seuran kehittämiseen

Tähtiseura-ohjelman tavoitteena on tarjota seuroille tukea, työkaluja sekä asiantuntijoiden apua ja vinkkejä seuran kehittämisen polulle. Tähtiseura-laatuohjelmasta löytyy erilaisia kehittämisen mahdollisuuksia, joita seurat voivat hyödyntää omien tarpeidensa mukaan. Sporttilinssi on viimeisin laatuohjelman pilotoitu osa-alue.

Sporttilinssi on seuran johtamisen ja kehittämisen malli, jonka tavoitteena on tukea seuran yksilöllisiä tavoitteita ja edelläkävijyyttä sekä kehittää seuran johtamista. Sporttilinssi perustuu maailman käytetyimpään organisaatioiden ja suorituskyvyn parantamisen viitekehykseen (EFQM). Seurat ja seurakehittäjät pilotoivat vuoden 2021 aikana Sporttilinssiä kehittäjäkoulutuksessa, johon osallistui seurakehittäjiä 19 lajiliitosta, 7 liikunnan aluejärjestöstä sekä muista urheilujärjestöistä.

Tavoitteena on, että Sporttilinssin ensimmäiset seurakehittäjäkoulutuksissa työstetyt materiaalit ja apuvälineet ovat seurojen ja seurakehittäjien saatavilla laajemmin vuoden loppuun mennessä.

Tähtiseura-ohjelman tavoitteena tarjota seuroille parasta mahdollista tukea seuran kehittämisen polulle

Tähtiseura-ohjelman periaatteiden mukaan toiminnan kehittäminen ja uudistaminen edistävät seuran elinvoimaisuutta – samat periaatteet pätevät myös itse laatuohjelmaan. Jotta seurat saavat laatuohjelmasta kehittämisen polulleen parhaat mahdolliset eväät, on laatuohjelman pystyttävä vastaamaan seurojen erilaisiin tarpeisiin.

Laatuohjelman uusimpana osana pilotoitu Sporttilinssi on luotu erityisesti seuran yksilöllisiä strategisia tavoitteita tukevaksi. Sporttilinssi on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa, kertovat kehittäjäkoulutuksesta vastanneet Olympiakomitean seuratoiminnan asiantuntijat Anna Kirjavainen ja Ulla Nykänen.

Seuran kehittämisessä Laatukeskuksen johtava asiantuntija Heikki Niemi kannustaa seuroja kehittämistoimenpiteissään sidosryhmälähtöisyyteen.

– Kun seura kuuntelee sidosryhmiensä – niin seuran sisäisten kuin ulkoisten – tarpeita ja on valppaana toimintakentän muutoksille, menestyy seura todennäköisemmin myös tulevaisuudessa, Niemi toteaa.

Niemen mukaan Sporttilinssiä voi käyttää ”Sudenpentujen käsikirjan” tapaan seuran toimintatapojen kehittämiseen. Sporttilinssiä voi hyödyntää kahdella eri tavalla: pika-arvioinnin tai syväanalyysin kautta.

– Tähtiseuraohjelman työkalut tarjoavat erilaisia arviointivaihtoehtoja pika-arvioinnista aina syväanalyysiin asti. Seura voi käyttää työkaluja sellaisenaan, valikoiden tai yhdistellen kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkiksi sporttilinssi soveltuu seuran suorituskyvyn kokonaisvaltaisiin arviointeihin, joita kannattaa tehdä vuosittain, joka toinen vuosi tai ainakin kerran strategiakaudessa, Niemi taustoittaa.

Sporttilinssi tukena kehitystoimenpiteiden hahmottamisessa ja määrittelyssä

Sporttilinssin viimeisessä seurakehittäjien koulutuksessa konkreettisia esimerkkejä toimintakentältä toivat esiin Espoon Tapioiden varapuheenjohtaja Matti Sarasmaa sekä Jääkiekkoliiton seurakehityspäällikkö Ari Piispanen.

Espoon Tapioiden kehittämisprosessi käynnistyi ensisijaisesti tarpeesta päivittää seuran strategiaa. Strategian kehitystarpeet seura havaitsi teettämiensä Tähtiseura-ohjelman palautekyselyiden pohjalta.

– Vastauksista kävi ilmi, ettei strategiamme näy juurikaan seuran toiminnassa. Tällöin havahduimme siihen, että tilanne on ehdottomasti korjattava, Sarasmaa kertoo.

Strategiatyön edistämiseksi seuraan koottiin noin 10 henkilön strategiaryhmä, jossa on mukana niin seuran johtokuntaa, valmentajia kuin muita seuran toimijoita. Lisäksi strategiaryhmään on osallistettu muita seuran sidosryhmiä.

Strategiaryhmässä havaintoja on noussut esiin muun muassa seuran ja kaupungin yhteistyön kehittämisestä, vision selkeyttämisestä ja viestinnällisistä toimenpiteistä.

– Kehityskohteita on noussut esiin paljon ja nyt työn alla on kehittämiskohteiden lajittelu tarkempiin osa-alueisiin. Sporttilinssi on toiminut hyvänä apuvälineenä kehityskohteiden tunnistamiseen ja niiden arviointiin. Seuraava etappimme on marraskuussa järjestettävä vuosikokous, jossa sovimme, millä tavoin kehityskohteita edistämme ja miten viemme strategian ensi vuonna käytäntöön.

Erilaisten kehittämisen väylien tarjoaminen tärkeää

Osaamisen kehittäminen on nähty Suomen Jääkiekkoliitossa selkeäksi kehityskohteeksi. Lajiliiton perustaman osaamisen kehittämisen tiimin tavoitteena on kehittää Suomessa kiekkoilun parissa toimivien tahojen osaamista yhä paremmalle tasolle.

Osaamisen kehittämisen tiimin alle rakennetaan nyt Suomi-kiekko-akatemiaa, jonka tavoitteena on koota erilaiset koulutuspolut yhteen paikkaan.

– Kun koulutuspolut ja -mahdollisuudet löytyvät samalta alustalta, yhtenäistetään lajin piirissä toimivien seurojen ja muiden tahojen osaamista ja toimintamalleja, Piispanen selventää.

Lajiliitto on halunnut kannustaa seuroja hyödyntämään Tähtiseura-ohjelman kehittämisen polkuja vahvasti. Piispanen tunnistaa tärkeäksi, että seuroille osataan tarjota oikeanlaisia kehittämisen väyliä.

– Mikäli seuroille tarjotaan liian suurta kakkua, on tästä haastava saada kiinni. Nyt haluamme tuoda esimerkiksi Tähtimerkkiin tähtäävää auditointiprosessia tai Sporttilinssiä erillisinä kokonaisuuksina. Kun vaihtoehtoja tarjotaan, seurat pystyvät tarttumaan itseään hyödyttäviin kehittämisen tapoihin paremmin, Piispanen summaa.

Seuran osallistaminen kehittämisprosessiin vahvistaa sitoutumista

Jotta seurat saavat kehittämistoimenpiteensä käytäntöön, on tärkeää, että seuroille tarjotaan heille soveltuvia työkaluja. Tähtiseura-ohjelman tavoitteena on tuoda seurojen saataville valikoima erilaisia apuvälineitä, toimintamalleja ja asiantuntijoiden apua tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Tähtiseura-ohjelman avulla seurat voivat valita juuri omalle kehittämisen polulleen sopivia työkaluja. Kirjavaisen ja Nykäsen mukaan kehittämisen toteutumisen kannalta olennaista on koko seuran sitouttaminen.

– Osallistaminen mahdollistaa seurojen menestymisen nyt ja tulevaisuudessa, Kirjavainen ja Nykänen summaavat.

Myös Niemi tunnistaa osallistamisen merkityksen.

– Osallistaminen tuottaa sitoutumista. Kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa, on tärkeää, että koko seuran jäsenistöä osallistetaan. Kun ihmiset ovat aidosti sitoutuneita toiminnan edistämiseen, saadaan myös muutosta aikaan, Niemi summaa.

Lue lisää Tähtiseurat.fi

Lue lisää aiheesta