Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
09.12.2021 | Seuratoiminta | Artikkeli

Espoon Jäätaitureissa halutaan tarjota yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet kaikille lajista kiinnostuneille

Espoon Jäätaiturit on ehdolla vuoden 2021 urheiluseuraksi 13.1.2022 järjestettävässä Urheilugaalassa. Tänä vuonna valintakriteereinä ovat turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus. Espoon Jäätaitureissa teemat ovat rakentuneet luonteviksi toiminnan osiksi. Seuran pelisääntöjen mukaan seura edistää toiminnassaan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukee kulttuurien monimuotoisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. 

Espoon Jäätaiturit on vuonna 1985 perustettu taitoluisteluun keskittyvä urheiluseura, joka omaa Tähtimerkin lasten ja nuorten osa-alueesta ja on parhaillaan matkalla huippu-urheilun Tähtiseuraksi. 668 jäsenen seurassa luistelijoita löytyy niin harraste- kuin huipputasolta. Turvalliseen toimintaympäristöön ja yhdenvertaisuuteen seura on panostanut jo pitkään. 

Seuran toiminnanjohtaja Henriikka Manninen näkee tärkeäksi, että seurasta löytyy monipuolisia harrastusmahdollisuuksia erilaisille luistelijoille.  

– Seuramme haluaa tarjota kaikille kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua mukaan toimintaamme. Meiltä löytyy paljon erilaisia ryhmiä, joissa huomioidaan niin luistelijan taitotaso kuin tämän tavoitteet, Manninen kertoo. 

Myös erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeet on tunnistettu seurassa selkeästi. Erityisryhmiä edustavat lapset voivat osallistua luistelukoulun Aikuinen-Lapsi -ryhmiin. Lisäksi seurassa on tehty aktiivisesti töitä muun muassa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten huomioimiseksi ja heidän tavoittamisekseen. 

Yhteiset arvot ohjaavat seuran toimintaa

Vuoden urheiluseuraehdokkuus on otettu seurassa ilolla vastaan. 

– Seurassa on tehty pitkään työtä sen eteen, että olemme tässä pisteessä. Ehdokkuus on todella hieno juttu niin seuramme luistelijoille, valmentajille kuin vapaaehtoisillekin, Manninen toteaa. 

Seuran arvoina olevat ilo, kannustavuus, tavoitteellisuus, turvallisuus ja yhteisöllisyys ovat Mannisen mukaan olleet seuran toiminnan kantavia teemoja läpi vuosien. 

– Seuran arvot toimivat kaiken toimintamme perustana. Turvallisen toimintaympäristön ja yhdenvertaisuuden rakentamisessa arvomme ovat olleet äärettömän tärkeässä roolissa niin seuramme harraste- kuin huippu-urheilupuolen osalta. 

Harrastajiensa tukemiseksi seuraan on perustettu vuonna 2015 tukirahasto vähävaraisten harrastajien harrastusmaksujen avustamiseksi. 

– Mikäli perhe kohtaa esimerkiksi tilanteen, jossa harrastusmaksun maksaminen ei ole mahdollista, voivat he lähettää tukihakemuksen seuran nettisivujen kautta. Tukipyyntö etenee seuran hallitukselle, joka käsittelee pyynnön anonyyminä ja myöntää mahdollisen tuen. Tukihakemuksia käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus, Manninen taustoittaa.

Ilon kautta – seura tukena luistelijan polun eri vaiheissa

Mannisen mukaan on tärkeää, että seura uudistuu muuttuvan toimintaympäristön mukana. Espoon Jäätaitureiden kohdalla tämä on tarkoittanut muun muassa matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja poikien luistelutoimintaan satsaamista. 

Seura on esimerkiksi vahvasti mukana Espoon kaupungin Jumppi-toiminnassa. Jumppi-ryhmät ovat 12-18 -vuotiaille suunnattuja maksuttomia harrasteryhmiä, joihin voivat osallistua kaiken tasoiset liikkujat. 

– Jumppi-jäiltämme löytyy luistelijoita vasta aloittaneista entisiin huippuihin. Toiset tekevät kaksoishyppyjä toisessa päässä, toiset taas opettelevat alkeita. Toiminnan avulla haluamme tarjota mahdollisuuden jatkaa liikkumista yhä harrastamisen lopettamisen jälkeen. 

Vaikka Manninen tunnistaakin harraste- ja huippupuolen yhtymäpintojen löytämisen ajoittain haastavaksi, löytyy osa-alueilta myös paljon yhteistä.  

– Kilpapuolella luistelevat harjoittelevat enemmän ja toiminta on systemaattisempaa. Tavoitteet ovat erilaisia verrattuna harrastepuoleen. Haluamme kuitenkin, että tekemisessä säilyy ilo ja jokainen saa luistella juuri itselle sopivalla tavalla. Jotta onnistumme tässä, on meidän huomioitava toimintamme kaikkia osa-alueita tasavertaisesti. 

Ammattitaitoiset valmentajat turvallista toimintaympäristöä tukemassa

Yksi seuran keskeinen toimenpide turvallisen toimintaympäristön takaamiseksi on valmentajien osaamisen varmistaminen. 

– Seuramme kaikki valmentajat ovat koulutettuja ja myös ohjaajien kouluttautumista tuetaan. Ohjaajille tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia niin seuran sisäisesti kuin lajiliiton kautta. Lisäksi haluamme kannustaa esimerkiksi luistelun lopettavia nuoria mukaan ohjaajatoimintaamme, Manninen avaa. 

Turvallista toimintaympäristöä edistetään myös monella muulla tavalla; seurassa on laadittu muun muassa valmiit pelisäännöt mahdollisia kiusaamistapauksia varten ja seura hyödyntää Väestöliiton urheiluseuroille kohdennettua Et ole yksin -palvelua. Lisäksi Espoon Jäätaiturit on pilottiseurana SporttiVerso-toiminnassa, jossa ristiriitatilanteita ratkotaan vertaissovittelun keinoin. Seurassa vertaissovittelijoiksi koulutetut lapset ja nuoret auttavat ristiriitatilanteen osapuolia löytämään tähän ratkaisuja. 

Toimintansa onnistumisia ja kehityskohtia seura kartoittaa vuosittaisen Tähtiseura-ohjelman seuratoiminnan palautekyselylomakkeen avulla, joka lähetetään seuran jäsenistölle ja heidän huoltajilleen – niin lapsille, nuorille, aikuisille, seuratoimijoille kuin vanhemmillekin. 

Manninen uskoo, että pitkäjänteinen työ monipuolisen ja laadukkaan harrastamisen järjestämiseksi on edesauttanut seuran jäsenmäärien kasvua ja mahdollistanut toiminnan laajentamiseen. 

– Olemme reagoineet ympäristön muutoksiin nopeasti ja kehittäneet toimintaamme jatkuvasti. Vuoden urheiluseuraehdokkuus on meille osoitus siitä, että olemme työssämme onnistuneet, Manninen summaa.  

 

Urheilu- ja liikuntaväki kokoontuu juhlistamaan päättynyttä urheiluvuotta Suomen Urheilugaalaan tammikuun 13. päivä. Vuoden 2021 Urheiluseuraksi ovat ehdolla Espoon Jäätaiturit, Oulun Voimisteluseura ja Porin Ässät. Voittaja palkitaan Uno-pokaalin lisäksi OP Ryhmän lahjoittamalla erikoisstipendillä. Suomen Olympiakomitean kokoaman asiantuntijaraadin valitsemien Vuoden urheiluseura -ehdokkaiden on kokonaisuudessaan oltava loistavia. Vuosittain vaihtuvana valintakriteerinä on vuonna 2021 turvallinen toimintaympäristö ja yhdenvertaisuus.

 

Teksti: Aliisa Varuhin

Kuva: Janne Koistinen

Lue lisää aiheesta