Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
21.03.2019 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen avasi toiminnanjohtajien infon ajankohtaisilla aiheilla.

Olympiakomitea julkaisi tällä viikolla tiedotteen järjestöjen ehdotuksesta liikkumattomuuden haasteisiin. Kannanoton mukaan seuratoiminnassa on ratkaisun avaimet liikkumattomuuden haasteeseen. Seurojen, liikuntajärjestöjen, kuntien ja valtion yhteistyöllä on luotava suomalainen liikuntamalli, jossa seuratoiminta on keskeinen ratkaisu liikkumattomuuden haasteisiin.

– Jos saamme liikuntapoliittisen selonteon nostoja hallitusohjelmaan ja lisää rahoitusta liikunnallisen elämäntavan edistämiseen, niin meillä tulee olla valmiina ratkaisumalleja. Tiedote on saanut paljon myönteistä palautetta, Salonen kertoi.

Liikuntapoliittinen selonteko eteni viime viikolla eduskunnan käsittelyyn. Torstaisessa istunnossa eduskunta hyväksyi sivistysvaliokunnan antaman mietinnön.  Salonen kehottaa tutustumaan julkaisuun ja etenkin sen loppuosan koosteeseen.

Olympiarahaston osalta Salonen kertoi, että Olympiakomiteassa aloitetaan pian myyntijohtajan haku rahaston varainkeruuta varten.

Salonen antoi myös lyhyen katsauksen kansallisen liikunnan ja urheilun suurtapahtumastrategian tilanteeseen.

– Hallituksen hajoaminen hidastaa strategian toimeenpanon valmistelua ministeriöissä, kun poliittinen ohjaus puuttuu.

Lopuksi Salonen muistutti Olympiakomitean ansiomerkeistä. Korkeimpien merkkien myöntäminen vaatii Olympiakomitean hallituksen hyväksynnän.

– Jos kevään vuosikokouksessa haluaa jakaa ansiomerkkejä, niin hakemusten täytyy olla huhtikuun alkuun mennessä meillä. Huhtikuun puolivälissä Olympiakomitealla on hallituksen kokous, jossa päätökset voidaan tehdä.

Rainer Anttila toi ajankohtaisiin asioihin pari muistutusta.

Suomisportin uudet liittokäyttäjien tukisivut ovat nyt auki osoitteessa www.tuki.suomisport.fi

– Sivuilta löytyy myös yhteydenottolomake, jonka kautta toivotaan viestien keskittyvän, Anttila totesi.

Toinen Anttilan nostama asia oli opetus- ja kulttuuriministeriön tiloissa perjantaina 17.5. klo 10 järjestettävä valtionapuinfo, jossa käydään läpi asiantuntijaselvitys OKM:n valtionohjauksesta liikunnan verkostoihin sekä keskustellaan valtionavun kriteereistä vuodelle 2020.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ja sen roolit

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson kirkasti infossa edustamansa järjestön päätehtäviä.

SUEKin vastuulla ovat antidopingtoiminta, kilpailumanipulaation torjunta ja katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistäminen. Nämä tehtävät ovat valtiosopimuksella säädeltyjä. Lisäksi SUEKin vastuulla ovat erilaiset urheilun eettiset kysymykset, kuten viime aikoina esillä paljon ollut seksuaalinen häirintä.

– Häirinnän osalta meiltä on tilattu selvityspyyntöjä. Me toteutamme selvitykset ja sen jälkeen on tilaajan vastuulla, miten he päättävät toimia.

– Antidopingtyössä SUEK on täysin riippumaton. Meillä on 30 testaajaa ja toiminta pyörii jatkuvasti. Tulevaisuudessa testaaminen tulee yhä fiksummaksi, mutta myös tutkinnan rooli vahvistuu. Esimerkiksi Itävallassa MM-hiihtojen yhteydessä tehdyt paljastukset olivat tutkinnan aikaansaannosta, Japisson avasi.

Esimerkiksi Itävallassa taloudellista hyötyä tuova urheilupetos on kriminalisoitu. Japisson kertoi, että Suomessa myös pohditaan, että tarvittaisiinko Suomenkin rikoslainsäädäntöön urheilupetos, jolloin kilpailumanipulaatio ja doping saataisiin rikoslain piiriin.

Japisson kehotti kuuntelemaan urheilun hiljaisia signaaleja ja tuomaan niitä rohkeasti ja ajoissa esille SUEKiin.

– Jos on tunne, että ilmassa on jotain, joka saattaa olla nousemassa esiin, niin puututaan siihen ajoissa. Yksi esimerkki pinnalle tulevasta asiasta on urheilu ja sen rajaukset sukupuolen suhteen. Nyt antidopingtyössä esimerkiksi sukupuolen määrittelynä on testosteronipitoisuus, joka on kuitenkin vain yksi ulottuvuus.

– Tässä asiassa odotetaan Urheilun vetoomustuomioistuimen CASin linjauksia ja pohditaan sitten, miten linjaukset vaikuttavat Suomeen, täydensi Salonen ja informoi, että Olympiakomiteassa tähän liittyvät asiat ovat Elina Laineen vastuulla Olympiakomiteassa.

Eduskuntavaalit ja hallitusvaikuttaminen

Olympiakomiteassa yhteiskuntasuhteista vastaava Ilmari Nalbantoglu pohjusti aihetta kertaamalla Olympiakomitean yhteiskuntavaikuttamisen kokonaiskuvaa.

Yhteiskunnassa on käynnissä prosesseja, jotka vaikuttavat merkittävästi liikunta- ja urheiluyhteisöön. Näitä ovat vaalit, lakihankkeet ja uudistukset kuten liikuntapoliittinen selonteko. Olympiakomitea vaikuttaa näihin tavoitteilla, jotka ovat prosessista riippumatta pääosin samoja. Tavoitteita ovat erityisesti liikunnallisen elämäntavan sekä seurojen ja kansalaistoiminnan edellytysten parantaminen, huippu-urheilun menestysedellytysten ja liikunnan poikkihallinnollisuuden edistäminen sekä budjetin avaaminen liikunnalle. Kaikkiaan tavoitteena on liikkuva ja menestyvä Suomi. Keinoja tavoitteiden edistämiseksi ovat yhteydet järjestöihin, poliittisiin päättäjiin, ministeriöihin ja mediaan sekä erilaiset materiaalit ja lausunnot.

Tämän kevään osalta keskeisimmät vaikuttamisen mahdollisuudet ovat liikuntapoliittinen selonteko ja 14.4. käytävät eduskuntavaalit. Marraskuussa valtioneuvoston julkaisema liikuntapoliittinen selonteko on nyt käsitelty eduskunnassa, ja sen ansiosta tuleville vuosille on olemassa hyvät linjaukset.  Lue uutinen aiheesta 

Vaalivaikuttaminen on keskittynyt kolmelle raiteelle. Järjestöraiteella Olympiakomitea on koonnut ja vahvistanut järjestöjen yhteistä ääntä vaalien alla muun muassa työstämällä eri tilaisuuksissa yhteisiä tavoitteita. Mediaraiteella on pidetty yhteyttä toimituksiin ja tuotu esille hyviä esimerkkejä liikunnan merkityksestä julkisessa keskustelussa sekä tehty avauksia. Poliittisella raiteella on keskusteltu puolueiden kanssa eri tilaisuuksissa liikuntapoliittisista tavoitteista, teemoista ja tarpeista tulevalla vaalikaudella.

Toimia on vielä jäljellä ennen vaaleja. Isohkoja julkaisuja ovat liikuntapoliittinen kysely ja podcastit. Kyselyn tarkoituksena on tuoda esille puolueiden linjaukset tulevalle vaalikaudelle. Se julkaistaan lähipäivinä: kutakuinkin kaikki eduskuntapuolueet ovat jo vastanneet kyselyyn. Kyselyllä on tarkoitus herättää median kiinnostusta liittyen liikuntapoliittisiin kysymyksiin sekä kannustaa puolueita kirkastamaan linjojaan. Podcastit toimivat liikuntapolitiikan huippupäättäjien keskustelualustana. Niitä järjestetään neljä, joista kolme on jo nauhoitettu. Podcastit toimivat ikään kuin verkkopaneeleina. Kuuntele podcastit

Eduskuntavaaleihin liittyen on tarjolla runsaasti materiaalia ja taustatietoa liikuntajärjestöjen käyttöön. Kaikki eduskuntavaalien ajankohtaiset asiat löytyvät Olympiakomitean teemasivulta.

Nalbantoglu muistutti osallistujia vaikuttamisklinikoista, joita pidetään Olympiakomitean tiloissa, neuvottelutila Pariisissa kevään aikana vielä:

ti 23.4. klo 11-12
ma 27.5. klo 11-12
ma 24.6. klo 11-12

Paran ja VAU:n yhdentyminen vuoden 2019 aikana

Paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski kertoi Paralympiakomitean ja Suomen Vammaisurheilu ja -liikunnan yhdistymisen tilanteesta.

– Nyt esityönä on käynnissä VAU:n ja Paran yhdistyminen, ja tavoitteena on jatkaa Olympiakomitean kanssa suurempaa yhdentymiskeskustelua, mahdollisesti jo vuonna 2021, Kuorikoski kertoi.

Paralympiakomitean ja VAU:n yhteinen vuosibudjetti on noin 4 miljoonaa euroa.

– Edessä on kaikkien toimittajien kilpailutus. Henkilöstön osalta ei ole itsetarkoituksena henkilöstömäärän vähennykset, mutta työntekijöiden on oltava valmiita tehtävien tarkennuksiin, Kuorikoski totesi.

Tarkoituksena on, että uutta yhdistystä ei perusteta. Esityksenä on, että pohjaorganisaatioksi tulee VAU:n organisaatio, koska sillä on laajempi jäsenpohja. Paran jäsenet liittyvät siis uuteen organisaatioon, jossa on jäseninä lajiliittoja, vammaispuolen paikallisyhdistyksiä ja seuroja.

– Eri jäsenillä on kuitenkin eri äänimäärä. Esitys on, että uusi organisaatio tulee ottamaan käyttöön Paralympiakomitean nimen.

Yhdistymisestä päätetään Paralympiakomitean osalta ylimääräisessä kokouksessa lauantaina 25.5.

– Tulkaa keskustelemaan, vaikuttakaa ja osallistukaa, Kuorikoski kannusti.

Jatkossa myös ne lajiliitot, jotka eivät ole tällä hetkellä mukana, voivat esityksen mukaan päästä uuteen järjestöön mukaan, jos vain haluavat edistää asiaa toiminnassaan.

Unelmien Liikuntapäivää vietetään 10.5. – tule mukaan tekemään Suomen suurinta liikkumisen juhlapäivää!

Perjantaina 10.5. toteutetaan taas liikkumisen unelmia ympäri Suomen. Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen kokeilu- ja pop up -päivä, jolloin kuka tahansa voi järjestää oman tapahtuman. Maarit Mansikka tapahtumaa koordinoivasta Olympiakomiteasta kannustaa urheiluseuroja järjestämään esimerkiksi avoimet treenit tai lajikokeilun.

– Tapahtumat voivat olla sellaisia, että ne eivät vaadi suuria järjestelyjä. Juniorijoukkue voi vaikka viedä paikallisen palvelutalon vanhukset ulkoilemaan. Tämä on hyvä paikka kohottaa seuran mainetta ja helppo tapa markkinoida omaa toimintaa, hän vinkkaa.

Tapahtumat ilmoitetaan karttapalveluun, josta ihmiset voivat etsiä paikallisia tapahtumia. Vaikka tapahtuma olisikin yksityinen, se kannattaa silti ilmoittaa mukaan, sillä ilmoittajien kesken arvotaan hienoja palkintoja.

– Aktivoikaa seuroja. Helpoimmillaan Unelmien Liikuntapäivänä voi vaikka ottaa vanhemmat ja isovanhemmat treeneihin mukaan, Mansikka kannustaa.

Unelmien liikuntapäivän sivuilta löytyy vinkkejä ja ideoita tapahtuman järjestämiseen sekä markkinointimateriaaleja.

www.unelmienliikuntapaiva.fi
#unelmienliikuntapäivä

Vikingline urheilun kumppanina

Vikinglinella on käynnistymässä huhtikuun alussa Sporttikampanja 2019. Vikingline haluaa kuulla, mistä syntyy yhdessä tekemisen meininki ja pyydetään seuran ”reseptejä” tähän. Kilpailuaika on 1.4. – 31.5.2019. Palkintona on 50 hengen seuraristeily. Lisätiedot kampanjasta julkaistaan huhtikuun alkuun mennessä Olympiakomitean ja Vikinglinen kanavissa.

Vikinglinella on 15.4.2019 asti tarjolla ryhmä- ja kokousmatkat kampanjahintaan. Samalla voi osallistua arvontaan, jossa voi voittaa 500 € arvosetelin Punaisille laivoille.

Tarjoukset ja lisätiedot löytyvät sivuilta:

vikingline.fi/kokous
vikingline.fi/urheilu
vikingline.fi/edut/olympiakomitea

Grano ja #haastahuippu

Olympiakomitean ja urheilun kumppani Grano tarjoaa ympäri Suomen monipuolisia markkinoinnin ja sisällöntuotannon palveluita. Grano kertoi uudesta Haasta huippu -kampanjasta, joka toteutetaan Olympiakomitean kanssa.

Kampanjassa haastetaan Suomen huippu-urheilijoita eri lajeissa. Parhaan videon tehneelle tiimille, joukkueelle tai seuralle on luvassa 1500 € palkinto, jonka voi käyttää Granon palveluihin.

Haasta huippu -kampanjasta on tulossa lisätietoa lähiaikoina.

Tutustu Olympiakomitean kumppaneiden tarjoamiin yritysetuihin.

 

 

Lue lisää aiheesta