Jaa artikkeli Facebookissa Jaa artikkeli Twitterissä Jaa artikkeli LinkedInissä
06.06.2019 | Olympiakomitea

Ajankohtaiset toiminnanjohtajien aamusta

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen kävi läpi tuoretta hallitusohjelmaa liikunnan ja urheilun näkökulmasta.

– Tämä on jopa historiallinen hallitusohjelma. Ohjelmaan on kirjattu erittäin selkeät tavoitteet seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksien parantamiseksi sekä koko kansan liikkumisen lisäämiseksi. Liikuntapoliittinen selonteko on otettu selkänojaksi asioiden kirjaamiseen. Tässä on ollut looginen ketju, Salonen kertoi tyytyväisenä.

Seuratoiminnan ja huippu-urheilun edellytyksien parantamiseen on vuoden 2023 tasolla osoitettu viiden miljoonan euron pysyvä menolisäys, jolla nostetaan seuratukea, lisätään huippu-urheilun rahoitusta ja lajeille jaettavaa tehostamistukea. Lisäresursseja kohdennetaan myös urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille sekä taataan urheilua tavoitteellisesti harrastaville nuorille yhtäläiset edellytykset opiskella myös ammatillisen koulutuksen piirissä kuin urheilulukioissa. Lisäksi hallitus tekee selvityksen huippu-urheilulain tarpeellisuudesta.

Selonteon esityksen mukaisesti hallitus luo Liikkuva Suomi -liikkumisohjelman ja sen arviointiyksikön. Samalla hallitus perustaa niin ikään selonteon mukaisesti liikuntapoliittisen koordinointielimen, jonka valtioneuvosto nimittää.

Myös lapset ja nuoret on otettu erikseen huomioon.

– Hallitusohjelmassa linjataan, että jokaiselle lapselle ja nuorelle halutaan taata mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Nyt luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus: vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä, Salonen kertoo.

Tärkeänä asiana Salonen piti myös mainintaa Veikkauksen edunsaajien määrärahojen turvaamisesta, jos uusi arpajaislaki pienentää jaettavaa pottia.

Lue Olympiakomitean tiedote aiheesta

Strategian päivitys 2019

Olympiakomitean strategian päivitys on käynnissä ja tuoreimpana pidettiin 22.5. strategiatyöpaja Olympiakomitean kevätkokouksen yhteydessä. Päivitetty strategia tuodaan kokonaisuudessaan vuosikokouksen päätettäväksi marraskuussa.

 

Strategian työstämistä voi seurata koko ajan päivittyvän sivuston kautta: https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/olympiakomitean-strategian-paivitys-2019/

Parempi Työyhteisö -kysely

Olympiakomitea tarjoaa syksyllä mahdollisuuden kaikille jäsenilleen Parempi Työyhteisö -kyselyyn. Syksyn kysely on jäsenjärjestöille maksuton ja Olympiakomitea kattaa sen kulut. Elokuun toiminnanjohtajien infossa on luvassa tarkemmat ohjeet.

– Jos järjestönne oli viime vuonna mukana, niin nyt on mahdollisuus saada vertailudataa. Tärkeää olisi saada mahdollisimman moni vastaamaan, niin saamme laajalti kuvaa urheiluyhteisön työhyvinvoinnista, Salonen kannusti.

Valtionapu 2020

Olympiakomitean järjestöpäällikkö Rainer Anttila esitteli 17.5. pidetyssä OKM:n valtionapuinfossa esitellyt lajiliittojen kriteerit vuodelle 2020:

  • seuramäärä
  • lisenssimäärä
  • lasten lisenssimäärä
  • liiton kokonaismenot
  • yhteiskuntavastuu

– Keskeisintä kolmen ensimmäisen kriteerin kohdalla on nimenomaan tiedon luotettavuus. Tulkitsen, että tärkeintä on pystyä todentamaan liikkujien määrä ja määrän muutokset luotettavasti, ei välttämättä juuri lisenssien kautta, Anttila kommentoi.

Seuramäärä nousi aamuinfossa keskusteluun. Osa järjestöistä kannustaa seuroja yhdistymään ja näin seurojen lukumäärä pienenee.

– Seuramäärällä mitataan ennen kaikkea valtakunnallisuutta ja suuruusluokkaa, muut luvut antavat myös osviittaa kokonaisuudesta, Anttila vastasi.

Tulorekisteri

Rainer Anttila muistutti tulorekisteristä. Jos seuroilla ei ole sähköistä palkanmaksujärjestelmää käytössä, niin maksuttoman palkka.fi -järjestelmän kautta saa helposti lähetettyä ilmoitukset.

Hän totesi, että tulorekisteri ei aina ole ongelmien syy, vaan omat systeemit on saatava kuntoon kuten esimerkiksi miten hoidetaan erotuomaripalkkiot.

Lue lisää: www.tulorekisteri.fi

Yhdistysten Y-tunnukset

Kaikille yhdistyksille on tulossa Y-tunnus syksyllä 2019. Anttila pyysi muistuttamaan seuroja, että heidän on tehtävä muutokset yhdistysrekisteriin.

– Vanhentuneet tiedot rekisterissä nimenkirjoittajista estävät digipalvelujen käytön, Anttila sanoi.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla

Oikeusministeriön verkkokeskustelu on alkanut yhdistyslain ja muun kansalaistoiminnan edellytysten parantamisesta. Ota kantaa ehdotuksiin tai tuo keskusteluun oma ehdotuksesi yhdistyslain kehittämiseksi: https://toimitaanyhdessa.in.howspace.com/

Ajankohtaiset kansainväliset asiat

Olympiakomiteassa on viimeisen vuoden aikana kirkastettu omaa kansainvälisten asioiden agendaa. Olympiakomitea haluaa olla aktiviinen ja vastuullinen toimija ja uskoo, että kansainvälinen työ tukee sekä huippu-urheilua että liikkeen lisäämistä Suomessa.

Olympiakomiteassa kansainvälisten asioiden erityisasiantuntijana työskentelevä Niina Toroi kertoi, että jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan 53 prosentilla ei ole strategiaa kansainväliseen työhön. Tähän pohjautuen Olympiakomitea järjestää 16.9. klo 9 – 12 klinikan, jonka aiheena on ”Miten luon pitkäntähtäimen strategian kansainväliseen vaikuttamistyöhön?”

Muistiin kannattaa laittaa myös vuosittainen kansainvälisten toimijoiden verkostotapaaminen, joka pidetään 1.10.

Toroi kertoi myös Pohjoismaisesta urheilujohtajien koulutuksesta NILE:stä (Nordic International Leadership Education), johon haku on juuri käynnissä.

Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää tavoitteen asettelun, neuvottelun ja argumentoinnin sekä ihmisten motivoinnin taitoja, konfliktinratkaisukykyjä ja strategian luomista. Tavoitteena on kehittää myös johtajataitoja sekä luoda henkilökohtainen urasuunnitelma liikunnan ja urheilun kansainvälisille kentille. Ohjelman avulla osallistujat luovat uusia verkostoja ja kontakteja kansainvälisesti, Pohjoismaissa sekä tulevat osaksi suomalaista urheiluvaikuttajien verkostoa.

Lue lisää NILE-koulutuksesta ja hakukriteereistä 

Lue uutinen viime vuoden koulutuksen annista 

Toroi kertoi myös Suomen Olympiakomitean yhdessä Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) ja Euroopan olympiakomiteoiden (EOC) kanssa järjestämästä urheilujohtamisen New Leaders koulutuksesta. Koulutukseen on valittu 30 eurooppalaista nuorta urheilujohtajaa ja heidät valmennetaan vuoden aikana muutoksentekijöiksi. Koulutusohjelman päätöstapahtuma New Leaders Forum pidetään 18. – 20.11.2019 ja paikalla ovat myös Euroopan urheiluliikkeen kärkinimet.

– Tapahtuma kokonaisuudessaan on vain kutsutuille, mutta avajaistilaisuuteen meillä on paikkoja, joihin voidaan kutsua Suomen lajiliitoista kv-vaikuttajia tai toiminnanjohtajia, Toroi kertoi.

Olosuhdetyön suuntaviivat

Olympiakomitean yhteiskuntasuhteiden erityisasiantuntija Karoliina Ketola esitteli toukokuussa julkaistua Olosuhdetyön suuntaviivat -työtä. Julkaisussa kuvataan olosuhdevaikuttamisen painotukset ja olosuhdetyön toteuttamisen tavat. Työn lähtökohtana on ollut 2017 julkaistu laaja tausta-aineisto, Urheilun olosuhteet -selvitys. Vuonna 2018 Olympiakomitean olosuhdetyön ohjausryhmä loi näkemyksen olosuhteita koskevan ohjelmatyön tavoitteista ja toteutustavasta. Sisältöjä työstettiin Olympiakomitean asiantuntijoista koostetussa työryhmässä. Urheiluyhteisön ja sidosryhmien näkemyksiä koottiin eri tilaisuuksissa sekä Huippu-urheilu- ja Lisää liikettä -yksiköiden kautta.

Tutustu Olosuhdetyön suuntaviivat -julkaisuun 

SM viikko 2020-21

SM-viikon tuottaja Hanna Iiskola-Kesonen julkisti seuraavien, Vantaan jälkeen pidettävien SM-viikkojen päivämäärät. Ensi vuoden SM-viikko kilpaillaan Joensuussa 30.1.-2.2.2020 ja vuoden 2021 kilpailut käydään kesällä, 1.-4.7. Tapahtumakaupunki vahvistuu lähiviikkojen aikana.

Talven 2020 SM-viikon lajihaku on käynnistymässä.

– Nyt kysytään alustavasta kiinnostuksesta, joka ei vielä sido. Yleisradio lähettää Vantaalta 15 tuntia urheilulähetyksiä neljän päivän aikana. Yle on lupautunut samaan myös vuosina 2020 ja 2021, Iiskola-Kesonen kertoo.

Kisaviikonloppujen päivämäärät on valittu Ylen kalenterin mukaan, jotta saadaan paras mahdollinen näkyvyys.

Iiskola-Ketonen kertoi jäävänsä tuottajan roolista pois Vantaan kisojen jälkeen. Hänen seuraajanaan jatkaa Lentopalloliiton tapahtumapäällikkönä toiminut Päivi Harri.

Tapahtumien akkreditointijärjestelmä

Taitoluisteluliitto toi muille lajeille esittelyyn käyttämänsä akkreditointi- ja viestintäjärjestelmän Sportityn. Järjestelmästä oli puhumassa Viroa olympiatasolla edustanut taitoluistelija ja palvelun yksi kehittäjistä Margus Hernits. Sportity tarjoaa lukuisia ominaisuuksia, joilla kilpailujen järjestelyt saadaan tehokkaammaksi ja viestintä paremmaksi nykyaikaisilla tavoilla.

Lisätiedot: Margus Hernits, margus@sportity.com, https://sportity.com/